Contestant Miss VietNam universe 2010

1. Tran Thi Huong Giang

2. Pham Thi Thanh Hang
3. Truong Thi May


4. Duong Truong Thien Ly

5. Duong My Linh6. Phan Thi Ngoc Diem

7. Tran Thi Thuy Dung
8. Alex Tran

9. Nguyen Thuy Van

10. Mai Phuong Thuy

11. Vu Hoang Diep
 

12. Truong Tri Truc Diem13. Nguyen Ai Chau

14. Ngo Phuong Lan
 

15. Dang Minh Thu
Nhật ký của Minh Thu từ Miss World
16. Teresa Sam

17. Tran Thi Quynh


18. Thu Hang
19. Ngoc Bich
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét