Miss Vietnam 2010 very beautiful

Miss Vietnam in Tuan Chau, Quang Ninh

Le Nha Uyen and Ton Nu Na Uy

Nguyen Thi Ngoc Tuyey
Huynh Bich PhuongHuynh Thi Le Hang
Vu Thi Hoang My
Nguyen Bao Ngoc.0 nhận xét:

Đăng nhận xét