Final Miss Vietnam 2010 south

jhgjhgjgh

Tran Thi Ngoc Giau
Huynh Thi Le Hang
Vu Thi Binh Minh
Nguyen Bao Ngoc

Vo Thi Anh Nguyet
Ho Thi Cam Nhung
Huynh Bich Phuong

Dao Mai Uyen Thao

Nguyen Pham Bich Tram

gdfgdfgfd
Le Thi Nhan
Tran Thi Ngoc Giau
Nguyen Thi Mai Ly
Vu Thi Binh Minh
Huynh Bich Phuong
Dao Mai Uyen Thao

Vo Thi Anh Nguyet and Nguyen Bao Ngoc
Le Thi Nhan
Nguyen Pham Bich Tram
Vu Thi Binh Minh
jghjghjhg
Nguyen Thi Bao Ngoc
jghjghjhg
Vo Thi Anh Nguyet
Huynh Bich Phuong
Dao Mai Uyen Thao
Lam Thi Thuy
jhgjghjgh
Nguyen Pham Bich Tram

hfghgfhfg
Huynh Thi Le Hang
Nguyen Mai Ly
Le Thi Nhan
MC Thuy Hanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét