Miss Vietnam 2010 north

22 người đẹp phía Bắc vào chung kết Hoa hậu VN 2010

22 người đẹp phía Bắc vào chung kết Hoa hậu VN 2010
22 người đẹp phía Bắc vào chung kết Hoa hậu VN 2010
Ngoc Han
22 người đẹp phía Bắc vào chung kết Hoa hậu VN 2010
Tran Thi Hoai Phuong
22 người đẹp phía Bắc vào chung kết Hoa hậu VN 2010
Dang Thi Phuong
22 người đẹp phía Bắc vào chung kết Hoa hậu VN 2010
Ngoc Tuyet
22 người đẹp phía Bắc vào chung kết Hoa hậu VN 2010
Dang Ha Thu
22 người đẹp phía Bắc vào chung kết Hoa hậu VN 2010
Pham Huyen Trang
22 người đẹp phía Bắc vào chung kết Hoa hậu VN 2010
22 người đẹp phía Bắc vào chung kết Hoa hậu VN 2010
22 người đẹp phía Bắc vào chung kết Hoa hậu VN 2010
Le Thu Huyen Trang
22 người đẹp phía Bắc vào chung kết Hoa hậu VN 2010
Le Nha Uyen
22 người đẹp phía Bắc vào chung kết Hoa hậu VN 2010
MC Thuy Van
22 người đẹp phía Bắc vào chung kết Hoa hậu VN 2010

0 nhận xét:

Đăng nhận xét