Miss Vietnam 2010 in Halong Bay


Ngoc Tuyet
Nguyen Bao Ngoc (Right)
Ngoc Han (Ha Noi)
Lam Thi Thuy (Ben Tre)
Vu Thu Ha (Ha Noi)

Le Thi Nhan (TP HCM

Ho Thi Cam Nhung (Left) và Nguyen Mai Ly

Vu Thi Hoang My (Dong Nai)

Huynh Bich Phuong (TP HCM) và Hoang My
Ngoc Han  and Phuoc Hanh (Ha Noi)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét