Miss VietNam 2010 with bikini
Lê Thu Huyền Trang (Hà Nội).
Le Thu Huyen Trang (Ha Noi)

Ton Nu Na Uy (Hue)

Le Nha Uyen (Hue)

Dam Thu Trang (Lang Son)

Huynh Bich Phuong (TP HCM).

Lam Thi Thuy (Ben Tre)

Pham Thi Huyen Trang (Hai Phong)

Dang Thuy Trang (Ha Noi)

Dang Ha Thu (Hai Phong)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét